Hosté

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Apolena Rychlíková

Redaktorka webu A2larm.cz, publicistka, filmová a rozhlasová dokumentaristka. Její film Hranice práce získal cenu za Nejlepší český dokument a Cenu diváků na MFDF Jihlava 2017 a Cenu filmových kritiků v témže roce. Je držitelkou Novinářské ceny za Nejlepší komentáře roku 2017. Vydává vlastní feministický podcast Kvóty. Je členkou Rady mezinárodní platformy Progressive International. Dlouhodobě se věnuje otázkám sociálních nerovností, politice a feminismu.

Alice Koubová

Vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR, dlouhodobě přednáší na AMU Praha a hostuje na dalších zahraničních institucích. Ve svém výzkumu se zaměřuje na performativní a aplikovanou filosofii, etiku a poststrukturalistické myšlení. Svůj výzkum svazuje s intenzivní spoluprací s veřejnými institucemi (Národní divadlo, Festival Bazaar, Studio ALTA, Tantehorse, Divadelní ústav, SNG Bratislava), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata, dramaturgie a poskytování zpětné vazby. Je koordinátorkou programu Strategie AV21 Formy a funkce komunikace, jenž podporuje rozvoj spolupráce mezi vědeckou komunitou a veřejným prostorem a mezi různými vědeckými obory.

Naďa Johanisová

Učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na ekonomické kořeny ekologické krize, na kritiku ekonomie středního proudu a na ekonomické alternativy v teorii a praxi. Je autorkou několika knížek (Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem, Ekonomičtí disidenti, Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly) a řady populárních i odborných článků.

Ivan Buraj

Od roku 2015 je uměleckým šéfem HaDivadla. Jeho inscenace Gorkého Maloměšťáků, oceněná Cenou Divadelních novin za režii, zakládá spolu se Strýčkem Váňou a Ibsenovým Eyolfem linii inscenací vypořádávajících se s realismem v kontextu expanze izolovaných osobních realit a z toho vyplývající krize reality společné. Druhým výrazným tématem této linie je také snaha integrovat do své tvorby radikální ekologii, která na pozadí současného myšlení o klimatické změně, hledá cestu z pasti antropocentrizmu. Mezi výrazné prvky jeho tvorby patří používání live-cinema, práce s realismem, pomalostí a prázdnotou.

Viktor Třebický

Bezmála čtvrtstoletí let se zabývá ekologií, ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem. Tyto obory vystudoval Karlově Univerzitě v Praze a na UJEP v Ústí nad Labem. V dizertační práci se zabýval vazbou mezi turismem a ochranou přírody v národním parku Šumava. Působil v Ústavu pro ekopolitiku a od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj. Od roku 2013 je činný v neziskové organizaci CI2, o.p.s., jejíž je spoluzakladatelem.

Jana Návratová

Publicistka, editorka, kulturní manažerka, kurátorka v oblasti tance a pohybového divadla. Od r. 1989 pracuje v IDU jako specialistka pro oblast tance a je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru a předsedkyní profesní organizace Vize tance. Od r. 2005 je šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v řadě českých médií.

Yemi

Choreograf, kreativní producent, moderátor, multidisciplinární umělec, vyslanec dobré vůle pro Českou republiku. Je spoluzakladatelem tanečního studia Dance Academy Prague, zakladatelem a šéfem jedné z nejúspěšnějších live marketingových agentur v Evropě JAD Productions a tvůrce celosvětově uznávaných kampaní a eventů pro Mercedes-Benz, adidas Originals nebo Google. Yemi žije střídavě v Praze a v Los Angeles, kde řadu let pracoval s producentem Kanye Westem a stál za vystoupeními v Saturday Night Live nebo MTV Video Music Awards.

David Korecký

Od roku 2011 působí jako kurátor a produkční Galerie Rudolfinum, kde připravil například výstavy Rogera Hiornse, Barbary Probst, Carlose Relvase, Shirany Shahbazi, Krištofa Kintery nebo skupinovou výstavu UNPLUGGED. Založil webovou informační platformu Exhibitions On Tour International Database (2010–⁠2013); připravoval reportáže o současném umění z Portugalska pro Artyčok.TV (2009–⁠2010); kurátor a produkční Langhans Galerie Praha (2004–⁠2009); kurátor Ateliéru Josefa Sudka (2001–⁠2004); ředitel Festivalu digitálního obrazu INOUT 2003 (Divus a PPF). Editorsky připravil několik výstavních katalogů a monografií, mimo jiné sborník Médium kurátor. Role kurátora v současném českém umění (Fra/VŠUP, 2009). Od roku 2011 působí jako lektor na World Learning-SIT (Study International Abroad), Praha, vedl workshopy nebo přednášky na VŠUP a FUJEP Ústí nad Labem.

Yvonna Gaillyová a Jan Hollan

Fyzici, manželé, environmentalisté. Oba se věnují vzdělávání, osvětě a také politice v oblasti klimatické krize, externě vyučují na Fakultě sociálních studií a v současné době bývají už nejstaršími účastníky klimatických protestů. Napsali učebnici Ochrana klimatu. Jan Hollan je astronom, dlouho působil na brněnské Hvězdárně a získal od Mezinárodní asociace pro temné nebe Hoag-Robinson Award za výjimečný přínos pro ochranu noci a boj proti světelnému znečištění. Od roku 2010 pracuje v Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a zabývá komunikací vědeckého poznání o klimatickém rozvratu. Yvonna vede od roku 1997 Ekologický institut Veronica, pro Veroniku pracuje už od roku 1991. V roce 2006 získala Cenu Josefa Vavrouška za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín. Zde také provázela v roce 2010 prince Charlese.

Adam Borzič

Básník, esejista, terapeut a od roku 2013 šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Za básnickou sbírku Počasí v Evropě (Malvern, 2013) byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu. Spolu s Ondřejem Slačálkem a Olgou Pavlovou vydal monografii Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim Bey (Vyšehrad, 2018). Jeho básně byly přeloženy do řady světových jazyků. V loňském roce mu vyšel reprezentativní výběr básní v srbském překladu Biserky Rajčič Vreme u Evropi i druge pesme. Letos mu ve vídeňském nakladatelství vyšel v česko-německé verzi Kétos básnický cyklus Dějiny nitě, který lze interpretovat jako politický esej i mystickou skladbu ve verších. Vedle literatury se zabývá psychoterapií a spiritualitou. Letos mu vyjde v nakladatelství Malvern básnická kniha Šišky se za úsvitu lstivě smějí.

Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková je teoretička, kritička a DJka žijící v Praze. Je spoluzakladatelkou amorfního kolektivu BCAAsystem, který se pohybuje na pomezí experimentální hudby a vizuálního umění. V jeho rámci se věnuje různorodým projektům, od audiovizuálních performancí, koncertů, live streamů či práce s videem, po psaní textů, tvorbu výstav a vydávání hudby. Přispívá do řady odborných periodik a tištěných i digitálních médií z oblasti kultury a umění, jako jsou Iluminace, Art+Antiques, Artalk či Arte Acta. Příležitostně se věnuje i kurátorské činnosti.

Miřenka Čechová

Miřenka Čechová je performerka, choreografka, režisérka, autorka, spoluzakladatelka divadelních skupin Spitfire Company a Tantehorse a festivalu Nultý bod. Držitelka mezinárodních i domácích ocenění v oblasti divadla, tance a multižánrových projektů. Na svém kontě má více než tři desítky autorských inscenací, často v mezinárodních koprodukcích, a dvě knihy. Překračuje tradiční umělecké formy a žánry a provokuje zažité stereotypy.

Jan Bittner

Ekonom na mateřské dovolené, jinak působící na Fakultě podnikohospodářské VŠE a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Mimo to je členem družstevního nakladatelství IDEA, které vydává knihu Ekonomie koblihy o sociálně a ekologicky udržitelném ekonomickém myšlení pro 21. století.

Anna Kárníková

Anna Kárníková je od září 2019 ředitelkou významné ekologické organizace Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. V neziskovém sektoru působí od roku 2018 (2018–⁠2019 vedla Centrum pro dopravu a energetiku). V letech 2014–⁠2017 vedla na Úřadu vlády Odbor pro udržitelný rozvoj, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030. Věnuje se propojení environmentálních a sociálních témat. Studovala na Univerzita Karlově v Praze (Evropská studia) a London School of Economics and Political Science (Politiky životního prostředí).   

Anežka Bartlová

Vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM, aktuálně je doktorandkou na Akademii výtvarných umění. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016–2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 9/2019 je jeho šéfredaktorkou. Zajímá se o kritiku umění, roli institucí, feminismus, paměť a její přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+antiques, čtrnáctideníku A2, Deníku N, na webových platformách Artalk.cz a Alarm.cz. Je také členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018) a nezávislou členkou iniciativy Feministické (umělecké) instituce.

Vít Janeček

Režisér, pedagog, publicista a producent, od roku 2002 působí na FAMU, kde spoluzaložil a první léta vedl Centrum audiovizuálních studií. V letech 2012–2015 vedl anglickou sekci FAMU – FAMU International, v letech 2015–2019 byl členem české komise pro UNESCO. V roce 2014 se svojí ženou režisérkou a producentkou Zuzanou Piussi založil společnost D1film a od roku 2015 v ní vyvíjejí a produkují převážně dokumentární projekty.

Luigi Sacco

Profesor kulturní ekonomie na International University of Languages and Media v Miláně a hostující profesor na Harvardu. Sacco studuje a popisuje hodnotu kultury v různých průmyslových odvětvích se zaměřením na význam, který má v současných podnikových procesech a z hlediska sociální odpovědnosti. Spolupracuje s úřady veřejné správy v oblastech, jako jsou např. správa uměleckých a kulturních statků a muzeí, velké kulturní akce a územní rozvoj, územní plánování, kultura a transformace měst. Často působí jako konzultant pro národní a regionální vlády, organizace a kulturní instituceme a publikuje v časopisech a knihách.

Ondřej Cihlář

Divadelník, moderátor a publicita. Maturoval na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6, kde byl v roce 1997 jedním ze zakladatelů populárního Divadla Vosto5, jehož je jedním z kmenových spoluautorů, v mnoha projektech aktérem a některých režisérem. V roce 2003 absolvoval obor režie – dramaturgie na Katedře Alternativního a loutkového divadla DAMU v ateliéru Miroslava Krobota. V současné době se kromě účinkování ve Vosto5 a dramaturgií projektů na pomezí divadla a vzdělávání, věnuje moderování diskusních pořadů pravidelně např. Vizitka na stanici ČRo – Vltava a řady talkshow (Kupé v lese, Operitiv, Camping pro IPR Praha ad.). Věnuje se také rozhlasové tvorbě (např. Vyvážená revue nebo Kabaret v éteru, Proton!!!). Autorský rozhlasový interaktivní seriál Návrat ´68, byl oceněn Novinářskou cenou za rok 2018.

Jan Press

Absolvent dějin umění a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2013 řídí Moravskou galerii. Má zkušenosti s řízením evropských projektů a působí rovněž jako hodnotitel projektů. Zabývá se praktickými soudobými muzeologickými tématy jako je zpřístupnění umění a designu veřejnosti, odstranění vstupného do stálých expozic v muzejních institucích, otázkami udržitelného rozvoje v oblasti řízení galerijní instituce. Aktuálně řídí revitalizaci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které se bude zaměřovat na prezentaci současného designu.