O konferenci

Kudy dál? Jak pracovat s novou realitou? Na online konferenci Střed zájmu: Kultura v nové realitě diskutovali osobnosti napříč kulturní sférou i vědeckými obory o budoucnosti kultury v kontextu současných (a možných budoucích) změn.

Pandemie, která vypukla na začátku roku, proměnila svět. Všichni jsme se rázem ocitli v neznámé situaci, která prověřuje vlády, instituce, komunity i jednotlivce. Tato globální zkušenost přináší řadu otázek a stala se i příležitostí k revizi a realizaci změn. Na všech úrovních a ve všech oborech si lidé kladou podobné otázky – kudy dál, jak pracovat s novou realitou, jaký přístup zvolit, jak se připravit a adaptovat na širší a dlouhodobější změny?

Jako zástupci kulturního sektoru, který již prošel a znovu prochází velkým otřesem, si klademe stejné otázky a ptáme se také, jakou roli bude hrát umění a kultura ve světě, který zažívá tak dynamickou proměnu, jak se kulturní organizace adaptují na nové okolnosti a potřeby, jak se promění obsah a jeho distribuce, jak technologie ovlivní tvorbu, její sdílení i vnímání. Bude kreativita hlavním nástrojem adaptace?

Na mezinárodní konferenci jsme přivítali sociology, filosofy, kulturní profesionály a umělce, kteří na tyto zásadní otázky reagovali a zformulovali i mnoho dalších. Svět už nebude jako dřív, bereme to jako dobrou zprávu a příležitost.

Konferenci pořádal Institut umění – Divadelní ústav a Kancelář Kreativní Evropa. Za poskytnutou podporu děkujeme Galerii Rudolfinum.

Podívejte se na pozvánku na konferenci ↘