Alice Koubová
Vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR, dlouhodobě přednáší na AMU Praha a hostuje na dalších zahraničních institucích. Ve svém výzkumu se zaměřuje na performativní a aplikovanou filosofii, etiku a poststrukturalistické myšlení. Svůj výzkum svazuje s intenzivní spoluprací s veřejnými institucemi (Národní divadlo, Festival Bazaar, Studio ALTA, Tantehorse, Divadelní ústav, SNG Bratislava), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata, dramaturgie a poskytování zpětné vazby. Je koordinátorkou programu Strategie AV21 Formy a funkce komunikace, jenž podporuje rozvoj spolupráce mezi vědeckou komunitou a veřejným prostorem a mezi různými vědeckými obory.