Anežka Bartlová
Vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM, aktuálně je doktorandkou na Akademii výtvarných umění. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016–2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 9/2019 je jeho šéfredaktorkou. Zajímá se o kritiku umění, roli institucí, feminismus, paměť a její přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+antiques, čtrnáctideníku A2, Deníku N, na webových platformách Artalk.cz a Alarm.cz. Je také členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018) a nezávislou členkou iniciativy Feministické (umělecké) instituce.