Anna Kárníková
Anna Kárníková je od září 2019 ředitelkou významné ekologické organizace Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. V neziskovém sektoru působí od roku 2018 (2018–⁠2019 vedla Centrum pro dopravu a energetiku). V letech 2014–⁠2017 vedla na Úřadu vlády Odbor pro udržitelný rozvoj, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030. Věnuje se propojení environmentálních a sociálních témat. Studovala na Univerzita Karlově v Praze (Evropská studia) a London School of Economics and Political Science (Politiky životního prostředí).