Ivan Buraj
Od roku 2015 je uměleckým šéfem HaDivadla. Jeho inscenace Gorkého Maloměšťáků, oceněná Cenou Divadelních novin za režii, zakládá spolu se Strýčkem Váňou a Ibsenovým Eyolfem linii inscenací vypořádávajících se s realismem v kontextu expanze izolovaných osobních realit a z toho vyplývající krize reality společné. Druhým výrazným tématem této linie je také snaha integrovat do své tvorby radikální ekologii, která na pozadí současného myšlení o klimatické změně, hledá cestu z pasti antropocentrizmu. Mezi výrazné prvky jeho tvorby patří používání live-cinema, práce s realismem, pomalostí a prázdnotou.