Jan Press
Absolvent dějin umění a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2013 řídí Moravskou galerii. Má zkušenosti s řízením evropských projektů a působí rovněž jako hodnotitel projektů. Zabývá se praktickými soudobými muzeologickými tématy jako je zpřístupnění umění a designu veřejnosti, odstranění vstupného do stálých expozic v muzejních institucích, otázkami udržitelného rozvoje v oblasti řízení galerijní instituce. Aktuálně řídí revitalizaci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které se bude zaměřovat na prezentaci současného designu.