Naďa Johanisová
Učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na ekonomické kořeny ekologické krize, na kritiku ekonomie středního proudu a na ekonomické alternativy v teorii a praxi. Je autorkou několika knížek (Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem, Ekonomičtí disidenti, Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly) a řady populárních i odborných článků.