Yvonna Gaillyová a Jan Hollan
Fyzici, manželé, environmentalisté. Oba se věnují vzdělávání, osvětě a také politice v oblasti klimatické krize, externě vyučují na Fakultě sociálních studií a v současné době bývají už nejstaršími účastníky klimatických protestů. Napsali učebnici Ochrana klimatu. Jan Hollan je astronom, dlouho působil na brněnské Hvězdárně a získal od Mezinárodní asociace pro temné nebe Hoag-Robinson Award za výjimečný přínos pro ochranu noci a boj proti světelnému znečištění. Od roku 2010 pracuje v Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a zabývá komunikací vědeckého poznání o klimatickém rozvratu. Yvonna vede od roku 1997 Ekologický institut Veronica, pro Veroniku pracuje už od roku 1991. V roce 2006 získala Cenu Josefa Vavrouška za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín. Zde také provázela v roce 2010 prince Charlese.