Audit kultury

Kulturní organizace byly opatřeními v souvislosti s COVIDem zasaženy jako první a v maximálním rozsahu. Mnohé využily digitální prostředí, kam částečně přesunuly svoje aktivity, a mnohé začaly přemýšlet o svém dalším směřování a poslání. Znamená přehřátá ekonomika i přehřátou kulturu? Nebylo kulturních projektů někdy až příliš? A co kvalita? Jak ji měřit, udržovat, zvyšovat? A jak vnímají současnou situaci kulturní manažeři? Jsou schopni projít auditem, v němž by se prověřily mise jejich organizací? A co znamená současná situace pro donory; pro ty, kteří rozhodují o dotacích a grantech? Co by se mělo v kulturní a umělecké oblasti do budoucna podporovat a za jakých podmínek?


Hosté:
Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
Yemi, choreograf, kreativní producent JAD Production​s
Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla
Vít Janeček, dokumentarista, esejista a pedagog
Anežka Bartlová, kritička umění